8 zorgorganisaties starten met Positieve gezondheid

10 april 2016

Het Institute for Positive Health (IPH), Vilans en 8 zorgorganisaties starten met het transitietraject Positieve gezondheid. De samenwerkende partijen willen het concept in praktijk brengen en de cliënt vanuit deze zienswijze passende zorg en ondersteuning geven.

In de nieuwste opvattingen over gezondheid is niet langer de afwezigheid van beperking of ziekte het uitgangspunt. 'Gezondheid is het vermogen om je aan te passen en je eigen regie te voeren, in het licht van fysieke, emotionele en sociale uitdagingen van het leven.' Dit concept is in 2011 ontwikkeld onder de naam Positieve gezondheid.

Samenwerkingsoverenkomst transitietraject Positieve gezondheid

Samenwerken aan positieve gezondheid Acht zorgorganisaties gaan aan de slag met Positieve gezondheid. Dit zijn: Omring, Vivium, Raphaelstichting, BrabantZorg, Markenheem, Hilverzorg, IJsselheem en Thebe. Tot eind 2016 zullen deze organisaties door Vilans en IPH ondersteund worden bij het verlenen van zorg en ondersteuning vanuit de nieuwe zienswijze. Eind maart tekenden Machteld Huber, oprichter IPH en Henk Nies, lid Raad van Bestuur Vilans hiervoor de samenwerkingsovereenkomst.

Methodisch handelen

Met deze samenwerking willen IPH en Vilans het concept Positieve gezondheid in de langdurende zorg bevorderen. Vanuit de gedeelde visie dat Positieve gezondheid medewerkers helpt bij het (methodisch) handelen en dat het cliënten stimuleert na te denken over wat zij nodig hebben om een zo normaal mogelijk te leven, welke ondersteuning daar het beste past en welke rol familie en mantelzorgers daarbij vervullen.

Scoringsinstrument Positieve gezondheid

Scoringsinstrument positieve gezondheid - IPHMachteld Huber werkt sinds 2009 aan een dynamische omschrijving van gezondheid, mede op verzoek van ZonMw en de Gezondheidsraad. Volgens haar concept is gezondheid geen statische situatie van compleet welbevinden - zoals in de oude WHO-definitie - maar staan functioneren, veerkracht en zelfregie centraal. Dit idee wordt visueel gemaakt in het scoringsinstrument van het IPH aan de hand van 6 dimensies: lichaamsfuncties, dagelijks functioneren, maatschappelijk participeren, kwaliteit van leven, zingeving en mentaal welbevinden. Zo ontstaat snel inzicht in hoe patiënten hun eigen gezondheid ervaren en op elke punten nog winst te behalen valt.

Persoonsgerichte zorg en eigen regie

Het concept van Positieve gezondheid sluit aan bij de beweging van ziekte en zorg naar gezondheid en gedrag en persoonsgerichte zorg. Meer hierover lees je bij het thema persoonsgerichte zorg. In het blog Eigen regie, juist bij dementie lees je hoe Stannie Driessen van Vilans het scoringsinstrument toepast bij haar moeder.

Verder lezen

kennispleinchronischezorg.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. melding sluiten