Geleerde lessen over gezondheidsvaardigheden: deel 3

In het 3e en laatste deel van het drieluik over gezondheidsvaardigheden bij praktijk Damzicht in Schiedam, delen verpleegkundig specialist Aryaan Bovenberg en huisarts René Koop hun geleerde lessen.

‘De methodiek 'Zelfmanagement en beperkte gezondheidsvaardigheden' heeft ons geleerd hoe we beter aan kunnen sluiten bij de belevingswereld en het begripsvermogen van de patiënt’, vertelt Aryaan Bovenberg. ‘Ik probeer een vertrouwensband op te bouwen. Bijvoorbeeld door patiënten wat vaker even kort te zien.' (foto: stockbeeld)

Gezondheidsvaardigheden Schiedam

We vragen nu: bent u laaggeletterd?

'We vragen nu ook aan mensen of ze laaggeletterd zijn,' vervolgt Aryaan. 'Dat was best moeilijk in het begin. Maar al snel bleek dat mensen vaak opgelucht zijn als je erover begint. Ik vraag nu na of de informatie goed is overgekomen. Maar ook mijn non-verbale communicatie pas ik aan. Ik probeer mensen te laten voelen dat ik de tijd voor ze neem. Als iemand de taal niet goed spreekt, vraag ik door. Ook als er een tolk bij is, moedig ik mensen aan om zelf het woord te voeren. Dan wordt vaak duidelijker met welke verwachting ze komen en waar de ongerustheid vandaan komt.’

Betrek vooral patiënten bij je nieuwe aanpak  

Voor de pilot kreeg Aryaan Bovenberg als projectleider 6 uur per week de tijd. Aryaan: 'Daardoor hadden we de tijd en ruimte om de dingen goed aan te pakken. We hebben een werkgroep opgericht met enthousiaste mensen. Dan heb je al een goede basis. Betrek vooral ook patiënten erbij. Wij hebben bijvoorbeeld een patiëntenpanel opgezet. Ze denken mee over de informatie in de wachtkamer: is die begrijpelijk? En ze lezen mee met nieuwe folders: komt de informatie over?'

Deel succesmomentjes

Volgens Aryaan is het ook belangrijk om regelmatig collega’s erbij te betrekken en succesmomentjes te delen. 'Dan merk je dat collega’s ook enthousiast worden. We organiseren intervisiebijeenkomsten met de praktijkondersteuners en de huisartsen. Daarin komen vragen aan bod als: Hoe pak jij het aan? Hoe ga jij om met een laaggeletterde patiënt? Hoe zou het beter kunnen? Door daar regelmatig over te praten leer je van elkaars ervaringen.’

Gedragsverandering kost tijd

‘Natuurlijk zijn er ook dagen dat het even niet gaat,' nuanceert Aryaan. 'Laat je daardoor niet door uit het veld slaan. Het hoort erbij. Realiseer je dat het gaat om gedragsverandering. Dat heeft gewoon tijd nodig. Probeer ook niet opnieuw het wiel uit te vinden, maar sluit aan bij wat er in de omgeving al is.

Wij werken nu bijvoorbeeld samen met ‘Welzijn op recept’. Een zorgverlener van seniorenwelzijn die weet wat er in de wijk speelt, verwijst mensen door naar bijvoorbeeld taal- , beweeg- of kookcursussen. Dat willen we uitbreiden. Op dit moment hebben we overleg met Taalloket+ om een dagdeel in onze praktijk spreekuur te houden. Ook zou het mooi als buurthuizen laagdrempelig gezondheidsthema’s gaan behandelen die mensen aanspreken, zoals ‘Wat is diabetes?’ of ‘Wat is griep?’.

Enthousiasme over gezondheidsvaardigheden groeit

Pilot gezondheidsvaardigheden Schiedam‘We zijn nu ruim een half jaar bezig’, zegt René. ‘Je merkt dat het leeft binnen de praktijk, maar ook dat het nog moet groeien. Langzaam maar zeker krijgt het een plek. Maar het is leuk en boeiend om je in te leven in iemand die een totaal ander referentiekader heeft. Geregeld zie je mensen die zorg krijgen die niet bij ze past omdat ons zorgstelsel niet is ingericht op hun wensen en behoeften. Daar willen we aan werken.’ Aryaan: ‘Sommige collega’s konden zich geen voorstelling maken van de methodiek. Maar nu we ermee bezig zijn, merk ik dat zij steeds enthousiaster worden. Dat is mooi, want je moet het samen doen, anders heeft het geen zin!’ (foto: stockbeeld)

Methodiek Zelfmanagement en beperkte gezondheidsvaardigheden

De methodiek 'Zelfmanagement en beperkte gezondheidsvaardigheden' is een stapsgewijze aanpak voor huisartsenpraktijken en gezondheidscentra. Damzicht fungeert als pilot in dit traject voor Zorgorganisatie Eerste Lijn (ZEL). Eerder was Damzicht intensief betrokken bij de ontwikkeling van de methodiek. Vraag een gratis download aan van de methodiek.   

Verder lezen

kennispleinchronischezorg.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. melding sluiten